БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ПОРЪЧКИ НАД 150 ЛВ.   1-2 СЕДМИЦИ СРОК ЗА ИЗРАБОТКА НА НЕНАЛИЧНИ ПРОДУКТИ.

ШОУРУМЪТ НИ Е ЗАТВОРЕН ОТ 20.09.2020Г.  ЗА ПОРЪЧКИ: 0893 372 416, 0895 700 147, info@zeazoo.com

Последни отзиви

КИВИ в бяло с червено от 35 до 42 размер
Отзивът чака одобрение
19/01/2022
Стелки от овча кожа
Отзивът чака одобрение
18/01/2022
КИВИ в кафяво с розово със звезда
Отзивът чака одобрение
18/01/2022
ЛЕО в светло синьо
Отзивът чака одобрение
18/01/2022
ЙЕТИ в лилава хидроизолирана кожа с розови елементи
Това са вторите ботуши, които взимаме на Зизу, но този п ...
09/01/2022

Бюлетин


Съгласие: Давам съгласието си да получавам съобщения за промоции и новини от ЗИЗУУ на имейл адреса, който съм предоставил/а в тази форма.

Отписване: Ако искате да си оттеглите съгласието си и да спрете да получавате новини от нас, използвайте линка за прекратяване на абонамента, който присъства във всички имейли, изпратени от нас във връзка с бюлетина.


Вече можете да поръчате "Обувки собствен дизайн" с този символ като добавите продукт от ТУК, или да поръчате стандартния продукт с този символ от ТУК

Следете страницата ни за още подобни инициативи или се абонирайте за нашия нюзлетър чрез менюто в долната лява част на основната страница. 


================================================================================================================

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС C НАГРАДИ  ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

„Моят нов Зизуу символ“

1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА

Зизуу ООД,със седалище и адрес на управление гр. София 1606, ул. Константин Иречек 6А, с ЕИК 201690289, представлявано от Гергана Иванова на длъжност Управител (наричано по-долу за краткост „Организатор”).

2. ТЕРИТОРИЯ, ЧАСОВИ ОБХВАТ И ПЕРИОДИ НА КОНКУРСА

Конкурсът с награди за детска рисунка „Моят нов Зизуу символ“, наричан по-долу за краткост „Конкурса/ът“, се провежда на територията на Република България според часовата зона за Източна Европа (EET).

Конкурсът ще се проведе в периода 1.06.2021 г. от 16:00 ч. до 23:59 ч. на 10.06.2021 г.

Обявяването на победителите, информирането им за спечелената награда и уреждане на начините за нейното получаване ще се случи в период до 30 календарни дни след 10.06.2021 г.

3. УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА

Участието в Конкурса не е обвързано със закупуване на стоки и/или услуги от Организатора.

Участници в Конкурса могат да бъдат само деца на възраст до 13 години (включително), с постоянен адрес в Република България, представлявани от свой родител/настойник, който има активна регистрация на сайта zeazoo.com и е последвал/а страницата на Организатора във Фейсбук – Ръчно изработени пантофки и обувки "Зизуу" на адрес: https://www.facebook.com/zeazoo/?ref=br_rs

Служители на Зизуу ООД, както и членове на техните семейства (съпруг/ съпруга, родители, брат, сестра, деца), нямат право да участват в Конкурса, съответно в класирането.

За да участват в Конкурса, участниците, които отговарят на условията по т. 3, трябва самостоятелно да нарисуват своя идея за нов символ за детските обувки Зизуу и да го изпратят на Организатора, както е публикувано в Правилата по-долу.  

Всеки участник има право да участва в Конкурса само с една рисунка. В случай, че участникът е подал повече от една рисунка Журито ще избере една от изпратените рисунки и ще вземе в предвид нея за крайното класиране. 

Участниците нямат право да бъдат подпомагани от родителите си или от други лица за своите рисунки. 

Не се допускат до участие в Конкурса рисунки с нецензурни и/или обидни текстове и изображения, внушаващи и/или изобразяващи насилие, етническа, религиозна, политическа, расова нетърпимост, дискриминация и други подобни.

4. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА

Правилата на Конкурса са задължителни и еднакви за всички участници.

Участниците в Конкурса публикуват своя авторска идея за нов символ за детските обувки Зизуу като коментар под настоящия пост за Конкурса или да е изпратил своята рисунка по имейл на адрес info@zeazoo.com със Subject: "Моят нов Зизуу символ" в периода от 16:00 ч. на 01.06.2021 г. до 23:59 ч. на 10.06.2021 г. Постът, под който потребителите трябва да коментират, ще бъде публикуван в официалния Фейсбук профил на Зизуу на адрес https://www.facebook.com/zeazoo/?ref=br_rs, на дата 01.06.2021 г.

Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник и съответно да не го допусне до разпределение на наградите, когато е публикувал отговор, който не съответства на правилата на Конкурса и свързаното с него изискване и/или не спазва добрите нрави, въпреки че отговаря на всички изисквания, посочени в Раздел 3, както и в случай че е публикувал отговора си извън конкретните дати и часове на Конкурса.

Организаторът не носи отговорност за съдържанието на отговорите на участниците, включително и в случай че отговорът съдържа лични данни, като имена, телефонен номер и други на участника или други лица.

5. НАГРАДИ

Наградите в Конкурса се определят чрез 4-членно жури от представители на Зизуу ООД на база на следните критерии: уникален герой, оригинална идея, подбор на цветове и детайли, композиция и изпълнение. Наградите представляват:

· 1 (един) чифт детски обувки/пантофи/сандали по избор от каталога на zeazoo.com за победителя в Конкурса;

· еднократен ваучер за 15% отстъпка при покупки през нашия сайт zeazoo.com с валидност 6 месеца за всички участници в Конкурса. 

Изборът на победители в Конкурса, които са изпълнили условията за участие, посочени по-горе, ще се извърши след 10.06.2021 г. (но не по-късно от 30 дни след тази дата) в присъствието на представители на Организатора.

В Конкурса ще бъдат избрани 1 (един) печеливш и 2 (двама) резервни участника съобразно реда на класирането от 4-членното жури.

6. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Организаторът уведомява родителя/настойника на участника, спечелил награда с лично съобщение, изпратено към Фейсбук профила, с който лицето е участвало в Конкурса.

Родителят/настойникът на печелившият участник следва да отговори на личното съобщение на Организатора във Фейсбук в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, като:

• Потвърди, че отговаря на всички условия за участие, посочени в т.3;

• Предостави на Организатора актуален телефонен номер за връзка, имена по документ за самоличност и посочи адрес на територията на България, където да получи спечелената награда.

Доставката на наградата се извършва за сметка на Организатора.

В случай че родителя/настойника на спечелилият наградата участник не отговори на личното съобщение в указания по-горе срок и съответно не потвърди информацията по предходния параграф, същият губи правото на награда. В тези случаи Организаторът пристъпва към уведомяване на съответните резерви по реда на тяхното избиране и съответно се следва описаната в предходните параграфи на настоящия раздел процедура, за всяка една от резервите.     

При получаване на наградата, родителят/настойникът на печелившия трябва да представи на куриера при доставката документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на неговата самоличност. Документът за удостоверяване на самоличността не се копира и/или сканира от страна на куриера на доставката. Освен лично, наградата може да бъде получена и от трето лице с целесъобразно за получаване на наградата нотариално заверено пълномощно.

При получаване на наградата си, родителят/настойникът на участникът следва да попълни приемо-предавателен протокол за предоставената награда в 2 екземпляра – един за Участника и един за Организатора. 

Печеливш участник, който не е бил намерен при посещение от куриер на адреса, който е посочил за получаване на наградата си или представител на „Зизуу“ ООД не е успял да се свърже с него съгласно посоченото в тези правила, губи правото си да получи награда.

Печеливш губи правата си върху наградата и ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Конкурса. В тези случаи Организаторът пристъпва към уведомяване на съответните резерви по реда на тяхното избиране и съответно се следва описаната в предходните параграфи на настоящия раздел процедура, за всяка една от резервите.

Зизуу си запазва правото да избере друг победител и да даде наградата на друго лице в случай, че има основателни съмнения, че даден участник е участвал в Конкурса по несъвместим с Правилата начин или начин, който Зизуу счете за неподходящ, противозаконен или неморален.

7. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Настоящите условия и правила се публикуват на официалната уеб страница на Организатора (https://www.zeazoo.com/shop/content/47-new-symbol) на 01.06.2021 г. Организаторът на Конкурса има право, с което участниците се съгласяват, да променя и допълва настоящите условия и правила по всяко време, като публикува съответните изменени/допълнени условия и правила на официалната си Facebook страница.

Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

Победител в настоящата Кампания няма право на замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност, както и да прехвърля наградата на друго лице.

Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с използването на награда.

Събирането, обработването и съхранението на лични данни в настоящата Кампания се урежда от правилата и политиката за лични данни на социалната мрежа Facebook, от настоящите Правила за провеждане на Конкурса.

С участието в Конкурса, участникът заявява своето участие и съгласие личните му данни (профил във Фейсбук) да бъдат събирани и обработвани от Зизуу ООД, като същите ще бъдат изтрити в 3 (три) месечен срок, считано от 01.06.2021 г. Личните данни на победителя в Конкурса, освен данни, свързани с регистрацията във Фейсбук, включват и адрес за доставка, имена и ЕГН за подписване на Приемо-предавателен протокол за получената награда, съгласно приложимото законодателство. Всеки участник може във всеки един момент до приключване на Конкурса да оттегли своето съгласие за участие.

Всеки участник от Конкурса, който е избран като победител, изрично и доброволно се съгласява да бъде обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, интернет страницата на Организатора, социални мрежи и др., в това число с посочване на имената му и линк към профила му във Фейсбук, като участник и печеливш в Конкурса без каквото и да било допълнително заплащане от страна на Организатора. В противен случай Организаторът може да откаже продължаването на участието на потребителя в следващите етапи на Конкурса и/или предоставянето на награда, ако участникът е бил избран за печеливш от журито.

Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в случай на измама или опити за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на Конкурса и/или на Организатора. Всеки опит за измама и/или незаконосъобразни действия във връзка с Конкурса и/или спрямо Организатора ще доведе до дисквалифициране на участника, за което последният ще бъде уведомен от Организатора с лично съобщение към профила му във Фейсбук, с който участникът се е включил в Конкурса.

Тази Кампания по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.